Over Insect4Food

Visie

 

Insect4food wil de mogelijkheden benutten die insecten kunnen bieden in voedselproduktie voor een groeiende wereldbevolking. Vanuit die gedachte wil insect4food nu kennis en ervaring over inzet en gebruik van insecten samenbrengen en verspreiden en zo een bijdrage leveren aan een meer duurzame mondiale samenleving*..

 

*In een duurzame samenleving kunnen wij voldoen aan de behoeften en wensen op het gebied van welzijn voor alle huidige bewoners van onze planeet, zonder dat daarbij de mogelijkheden voor toekomstige generaties te belemmeren door bijvoorbeeld de draagkracht van ons ekosysteem aan te tasten of de mogelijkheden van onze planeet uit te putten.

 

 

Frank Leenen

 

Is afgestudeerd als tropisch landbouwkundige en heeft een brede werkervaring opgedaan in Nederland en verschillende Latijns-amerikaanse en Afrikaanse landen.

 

Met een sterke motivatie voor het bouwen aan een duurzame samenleving, is Frank bedreven in het beoordelen en beschrijven van kansen op het gebied van plattelandsontwikkeling met behulp van innovatieve landbouwsystemen.

 

Hij spreekt zijn talen en heeft toegang tot een uitgebreid netwerk van deskundigen en specialisten. Hij brengt graag beproefde technieken en nieuwe inzichten bij elkaar en weet dat lokale mogelijkheden optimaal kunnen worden benut met behulp van mondiale uitwisseling van kennis en vaardigheid. Aarzel niet contact op te nemen voor een persoonlijke kennismaking!

 

 

 

Missie

 

Insect4food wil meewerken aan het bieden van oplossingen voor de groeiende vraag naar voedsel.. De productie van voedsel, met name proteïne, willen wij helpen ontwikkelen, gebruikmakend van de biologische mogelijkheden en kringlopen die nu en in de toekomst beschikbaar zijn. Daarbij willen wij streven naar een evenwichtig ecologisch systeem, zowel lokaal als mondiaal..

 

Door kennis en ervaring te bundelen en aan te bieden over de inzet van bestuivende insecten (o.a. honingbijen), willen wij toename van kwantiteit en kwaliteit van landbouwproduktie ondersteunen.

 

Met het verantwoord bevorderen van ondernemerschap in bijenteelt, wil insect4food een ontwikkelingsinstrument bieden aan kleine boeren/ boerinnen.

Contactgegevens

 

Insect4food

Boutensgaarde 116, 7414 WS Deventer, The Netherlands

+ 31 651 307 928

frank@insect4food.nl