Home

Insecten als eiwitbron

 

Sinds de mens op aarde rondloopt

 

is hij, als jager/ verzamelaar, op zoek geweest naar voedsel. Verschillende planten en dieren hebben zo de bron gevormd voor de dagelijkse behoefte aan energie en bouwstenen.

 

Vooral die bouwstenen, de aminozuren in eiwitten, zijn een kostbaar onderdeel van ons voedsel. In de westerse wereld (Europa, Verenigde Staten) worden insecten als eiwitbron voor menselijke voeding (nog) niet algemeen geaccepteerd. Terwijl in andere delen van de wereld verschillende insecten om hun smaak en/of voedingswaarde hoog gewaardeerd worden!

 

Bovendien blijken insecten, in het wild verzameld of gekweekt, een duurzaam alternatief te bieden voor het milieubelastende vlees van landbouwhuisdieren. Ook voor de schaarser wordende vis uit onze wereldzeeën, bestemd voor menselijke of dierlijke consumptie, worden gekweekte insecten steeds vaker genoemd als mogelijk alternatief.

 

Insect4food formuleert projecten over de toepassing van insecten in “food and feed”.

 

Bestuivende insecten

 

Een groot deel van onze landbouwproductie

 

is afhankelijk van een goede bestuiving door insecten; maar liefst 35% van het totale wereldwijd geproduceerde oogstgewicht!

 

Een goede oogst en prima kwaliteit van aardbeien, appels en veel andere fruit en noten wordt alleen bereikt wanneer bestuiving op het juiste tijdstip heeft plaatsgevonden. De opbrengst van voedselgewassen, van koolzaad, koffie of cacoa is sterk afhankelijk van wilde - en door de mens ingezette bestuivende insecten.

 

Sterk gespecialiseerde teelten zoals selectie en vermeerdering van groentenzaden, vormen een basis van onze voedselproduktie. Juist hier kan de gecontroleerde inzet van bestuivende insecten niet worden gemist.

 

Of het nu gaat om bestuiving van fruit in Nederland, koffie en groentenzaad in Zambia of cocosnoot in Madagascar, met inzet van vliegen, hommels, solitaire bijen en honingbijen kan bestuiving op maat worden geleverd in elke situatie.

 

Insect4food levert bestuivingsvolken of gedegen advies, passend bij uw bestuivingsvraagstuk.

 

Bijen bieden ontwikkelingskansen

 

Bijenhouderij, een niet-grondgebonden productiemethode

 

die potentiële verdiencapaciteit biedt aan de huishoudens van kleine boeren/ boerinnen. Daarom wordt een imkerijproject positief beoordeeld en snel begroet als een welkom onderdeel van plattelandsonwikkeling in gebieden waar de rurale bevolking zoekt naar economisch perspectief.

 

Maar bijenhouderij kan worden uitgevoerd op veel verschillende manieren, met gebruikmaking van meer of minder omvangrijke investering in bijvoorbeeld voorlichting, materiaal en organisatie.

 

De gekozen wijze van bijenhouden en de mate waarin die aansluit bij de mogelijkheden van de kleine landbouwer en zijn/haar landbouwsysteem en sociaal culturele context, bepaalt in belangrijke mate de mogelijkheden voor opbrengst.

 

Insect4food heeft ruime ervaring in het formuleren, monitoren en evalueren van rurale ontwikkelingsprojecten waarin bijenhouderij is opgenomen. Wij leveren advies, ontwikkelen en geven training en voeren verkennings- en evaluatiemissies uit.